Burgergestuurde persoonlijke assistentie : eindrapport

samenvatting

Momenteel wordt ADL-assistentie en ADL-clusterwonen bekostigd met een susidie van het ministerie van VWS. De staatssecretaris beëindigd deze subsidie. Tijdens een algemeen overleg op 14 september heeft staatssecretaris van VWS toegezegd een onderzoek uit te laten voeren naar het Deense model van Burgergestuurde Persoonlijke Assistentie (BPA). Wat houdt dit in en wat kan dit model betekenen voor de Nederlandse situatie. Dit onderzoek is er vooral op gericht om de discussie over de toepasbaarheid en wenselijkheid van BPA in Nederland verder te brengen door inzicht te geven in de opzet, werkwijze en financiering van het Deense model. In kaart wordt gebracht of het Deense model meer te bieden heeft dan de combinatie van pgb-AWBZ, pgb-Wmo en ADL.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeF.E.M. Bemdsen ; B. van den Berg ; C.C. Koning
organisatieRegioplan
plaatsAmsterdam
instellingRegioplan
pagina's47 p.
publicatievormRapport
trefwoordenalarmopvolging ; ADL-assistent ; burgergestuurde persoonlijke assistentie
themawet- en regelgeving
publicatieburgergestuurde_persoonlijke_assistentie.pdf
datum invoer05-01-2012