Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking : Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008

samenvatting

Deze rapportage doet verslag van het project “Evaluatie van experimenten en de projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)”. Het heeft als hoofddoel de lezer een overzicht te geven van de projecten die in het kader van deze subsidieregeling zijn uitgevoerd of nog gaande zijn, alsmede van de leerervaringen en lessen die bij de uitvoering daarvan zijn opgedaan. In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van de 79 projecten die zijn geanalyseerd, alsmede de namen van de geïnterviewden en de gesprekspuntenlijst van de telefonische interviews. Ook worden enkele geraadpleegde rapporten (anders van de documenten over de individuele projecten) vermeld.
Een greep uit de gevonden leerpunten:n\
De Wajonggroep is lastiger te bereiken dan andere doelgroepen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid.

Veel jongeren uit de populatie hebben een grote behoefte aan enige vorm van ‘levensloopbegeleiding’. De jongeren hebben daarnaast meer tijd nodig dan hen in reguliere trajecten meestal wordt geboden.

Er is in het veld een dringende behoefte aan domeinoverschrijdende begeleiding en maatregelen. Vooral bij overgangsmomenten (van thuis naar zorg, van zorg naar school, van school naar leerwerkplek, van leerwerkplek naar een echte baan, het behouden van de baan, ook in moeilijke tijden, etc.) is die behoefte groot.

In veel projecten had meer aan PR moeten worden gedaan en projectorganisaties zouden in veel gevallen geholpen zijn geweest met een meer professioneel projectmanagement. De kleinschalige projecten lijken de grootste slaagkans te hebben.

Het daadwerkelijk samenwerken in de keten vereist “dat de neuzen van de ketenpartijen dezelfde kant op staan”: dit is het best te realiseren op locaal of regionale schaal. Deze samenwerking zal expliciet als doel moeten worden gesteld, want het is geen vanzelfsprekendheid. Het betrekken van werkgevers in deze keten is een must.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeFemke Reijenga, Rienk Prins
plaatsLeiden
instellingAstri
pagina's87 p.
doelgroepJongeren met een beperking
trefwoordentoeleiding naar arbeid ; jongerenn ; gehandicapten
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
publicatiebruggen_bouwen.pdf
opmerkingenRapportage
referentie nummer448
datum invoer16-02-2010