Briefadvies: Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

samenvatting

Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) spreekt zich in dit briefadvies uit over de inhoudelijke koersverandering van deze stelselherziening van de jeugdzorg. Daarin moet niet het streven naar een effectiever stelsel voor jeugdzorg centraal staan, maar ingezet worden op een zorgvisie die uitgaat van een sterke pedagogische civil society. Minder individuele interventies op basis van risicotaxaties, meer versterking van sociale netwerken en een betere inzet van ervaren professionals op het moment dat het probleem nog niet escaleert. Daarmee wil de RMO voorkomen dat in de jeugdzorg te veel gewone problemen verworden tot grootschalige zorgproblemen. Het briefadvies bevat een aantal handreikingen voor deze koerswijziging voor de jeugdzorg.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
organisatieRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
pagina's12 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenjeugdzorg ; beleid
themajeugdzorg
publicatiebriefadvies_bevrijdend_kader_voor_de_jeugdzorg.pdf
datum invoer18-04-2011