Branche rapportage jeugdzorg 2010

samenvatting

Dit rapport is verzorgd door Jeugdzorg Nederland (voorheen MOgroep Jeugdzorg) en bevat gegevens over haar leden. Het doel van deze brancherapportage is tweeledig. Eén: het zichtbaar maken van de trends en ontwikkelingen in de sector. Twee: inzicht geven in de prestaties van de Bureaus Jeugdzorg en de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp. Het grootste deel van de gegevens die in deze rapportage zijn opgenomen, zijn gebaseerd op enquêteresultaten. Alleen de gegevens over de aantallen cliënten (paragraaf 2.1) die geholpen zijn door de Bureaus Jeugdzorg komen uit een andere bron: het Rapportageformat Beleidsinfomratie. De gegevens die in deze Brancherapportage 2010 zijn opgenomen, laten de landelijke ontwikkeling zien. Deze landelijke ontwikkeling is niet representatief voor de afzonderlijke Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJacqueline Schuiling
organisatieJeugdzorg Nederland
plaatsUtrecht
instellingJeugdzorg Nederland
pagina's44 p.
publicatievormBrancherapport
trefwoordenjeugdzorg ; statistiek
themajeugdzorg
publicatiebrancherapport_jeugdzorg_2010.pdf
datum invoer04-10-2011