Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011

samenvatting

De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin bestaan tussen SW-bedrijven. Goed nieuws is dat er steeds meer SW-medewerkers aan de slag gaan bij gewone werkgevers.Dit percentage is gestegen naar 32%. Meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers is een belangrijk streven van de branche. Wat is het financiële beeld? In de cijfers zijn de effecten van de bezuiniging van 120 miljoen op de Rijkssubsidie goed zichtbaar. Ook is de subsidie niet geïndexeerd in 2011. En gemeenten hebben minder budget voor re-integratie. De sector heeft als gevolg daarvan het jaar 2011 afgesloten met een negatief resultaat van -135 miljoen euro. In 2010 was dit resultaat nog --33 miljoen euro. SW-bedrijven zijn druk aan de slag om oplossingen te bedenken om die tekorten op te vangen. Ze snijden in de kosten en kijken hoe ze de opbrengsten kunnen verhogen. Maar vaak is dat niet afdoende en moet het tekort (deels) worden opgevangen door een (extra) gemeentelijkke bijdrage of door in te teren op het eigen vermogen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeCedris
organisatieCedris
plaatsUtrecht
instellingCedris
pagina's19 p.
publicatievormRapport
doelgroepCedris
trefwoordensw ; sociale werkvoorziening ; statistiek
themaarbeidstoeleiding

behoud van arbeid

publicatiebrancheinformatie_wsw_2011.pdf
datum invoer05-11-2012