BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot

samenvatting

Dit rapport bevat de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een pilot met elf gezinnen. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoeders en leerkrachten. Om in kaart te brengen in hoeverre BrainSTARS bruikbaar en van toegevoegde waarde is voor ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen in Nederland, is van september tot en met december 2011 een kleinschalige pilot uitgevoerd. Gedurende vier maanden hebben Heliomare, Pluryn, Siza en Zozijn BrainSTARS toegepast in de begeleiding van elf gezinnen met een kind met NAH. 

Allereerst treft u een overzicht van de deelnemende zorgaanbieders en een beschrijving van de wijze waarop de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS heeft plaatsgevonden. Daarna volgt een beschrijving van de achtergrond van de deelnemende gezinnen en kinderen. Vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS vanuit het perspectief van ouders en gezinsbegeleiders. Ten slotte vindt u een samenvatting van de evaluatie en een conclusie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRianne Gijzen ; Marjan Hurkmans
organisatieVilans
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenBrainstars ; evaluatie ; NAH ; niet aangeboren hersenletsel ; leerstoornissen ; gedragsstoornissen ; opvoeding ; onderwijs
themaleren omgaan met een beperking

onderwijs

publicatieevaluatierapport_brainstars.pdf
datum invoer17-04-2012