Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk

samenvatting

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en Jeugdzorg aan hen overdragen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten dichterbij de burger staan en meer maatwerk kunnen leveren door taken in samenhang te organiseren. Gemeenten hoeven voor de ontwikkeling van het nieuwe sociale domein niet vanaf nul te beginnen. Deze verkenning brengt in kaart wat er al beschikbaar is voor de decentralisaties, met de nadruk op wat relevant is voor sociale diensten (participatie en activering). Cijfers over het gebruik van de verschillende sociale regelingen en de overlap daarin (hoofdstuk 1). Kennis op het deelterrein van activering (hoofdstuk 2). En de eerste praktijkvoorbeelden van gemeenten die al stappen naar een integraal sociaal domein hebben gezet (hoofdstuk 3). Ten slotte wordt nagegaan welke implicaties de bevindingen hebben en formuleren worden aanbevolen om de beleidsaanpak in het lokale sociale domein te verbeteren (hoofdstuk 4).

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMarije van Dodeweerd ; Eelco Westerhof ; Anneke Nunn
organisatieDivosa
plaatsUtrecht
instellingDivosa
pagina's44 p.
publicatievormVerkenning
trefwoordendecentralisatie ; gemeenten ; beleid ; zorg ; arbeid ; participatie ; verkenning ; sociale domein
themaleren omgaan met een beperking
publicatiebouwstenen_voor_sociale_domein.pdf
datum invoer04-12-2012