Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking

samenvatting

Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening zijn betrokken. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen: het oordeel van professionals over de houding van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening met betrekking tot het melden van ziekteverzuim, duur van ziekteverzuim en met betrekking tot hun motivatie; de kennis van wet- en regelgeving; de attitude van de groepen professionals ten opzichte van elkaars beroepsgroep; de samenwerking in de arbo- en curatieve keten; de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening.;

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeP. Bolhuis, A. van Petersen
plaatsLeiden
instellingResearch voor Beleid
doelgroepWajongeren
trefwoordenarbeidsgehandicapten ; attitude ; re-integratietrajecten ; ketensamenwerking ; arbeidsmarktpositie
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
publicatiebouwen_op_vertrouwen.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer443
datum invoer16-02-2010