Bijzondere mantelzorg: Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

samenvatting

Over de mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is niet heel veel bekend en datzelfde geldt voor de (ondersteunings)vragen en behoeften van deze mantelzorgers. Met deze publicatie wil het SCP bijdragen aan een betere bekendheid van zowe de 'bijzondere mantelzorg' die beide groepen mantelzorgers geven als de ondersteuningsbehoeften die deze met zich meebrengt. De mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, vormen samen ongeveer een vijfde van alle mantelzorgers in Nederland (De Boer et al. 2009). Het blijken twee bijzondere groepem groepen mantelzorgers: omdat zij zich duidelijk onderscheiden van andere mantelzorgers, zij het zorgen voor een naaste op verschillende manieren ervaren en bovenal omdat zij een andere visie op en mening over de professionele zorg hebben. Mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek geven relatief minder hulp bij huishoudelijke taken, verzorging , verpleging en begeleiding maar (veel) vaker bij emotionele steun en toezicht en admomostratie. Ook uit de interviews met deze laatste beroep mantelzorgers komt duidelijk naar voren dat zij een belangrijk deel van hun zorgtijd besteden aan emotionele steun. Zij hebben het gevoel continu bereikbaar te moeten zijn om de verhalen van de zorgvragers aan te kunnen horen en hen eventueel te kalmeren of advies te geven. Daarnaast houden zij voortdurend toezicht en staan ze klaar voor het geval er iets aan de hand is. Zij proberen daarmee de zorgvragers ook structuur te bieden in het leven.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeY. Wittenberg ; M.H. Kwekkeboom ; A.H. de Boer
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau ; Hogeschool van Amsterdam
plaatsDen Haag ; Amsterdam
pagina's176 p.
publicatievormRapport
trefwoordenmantelzorg ; verstandelijke beperking ; psychische beperking ; statistiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatiebijzondere_mantelzorg.pdf
datum invoer25-01-2012