Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking

samenvatting

Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten in plaats van Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het uitgangspunt van de wet is wat jongeren wél kunnen. Hoewel deze nieuwe wet zich specifiek op werk en arbeidsondersteuning richt, is de inzet van verschillende departementen, sociale partners, het onderwijsveld en lagere overheden nodig om tot de noodzakelijke cultuuromslag te komen. Als vliegwiel voor dit proces van cultuurverandering heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in samenwerking met Kenniscentrum CrossOver een aantal landelijke adviescolleges gevraagd hun visie op de Wajong-problematiek op papier te zetten in de vorm van een kort essay. Vertegenwoordigers van acht adviescolleges hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Deze bundel bevat hun bijdragen, als ook een bijdrage van Sander Hilberink, medewerker aan het Erasmus MC, die vanuit een persoonlijke invalshoek zijn ervaringen en visie op de Wajong beschrijft. Doel van de RMO is met deze verzameling essays thema’s en ideeën aan te reiken aan zowel de overheid als de sociale partners om de implementatie van de nieuwe Wajong te bevorderen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRed. Tineke Lupi ; Lotte van Vliet
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
doelgroepWajongeren
trefwoordenervaringsverhaal ; Wajong
themaWerkgevers

Werk en handicap

adresParnassusplein 5

Postbus 16139

2500 BC Den Haag

Tel: (070) 340 52 94

Fax: (070) 340 54 46

rmo@adviesorgaan-rmo.nl

urlhttp://www.adviesorgaan-rmo.nl/actueel/2009/944/
publicatiebeperkt_maar_niet_begrensd.pdf
opmerkingenErvaringsverhalen
referentie nummer436
datum invoer16-02-2010