Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

samenvatting

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsonteschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe 'Hollandse ziekte' op: de sterke groei van de Wajong. Bovendien vormt de lage arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking een groot probleem. Meer kennis en inzicht zijn voorwaarden voor een goede oplossing van deze problemen. In deze studie worden worden de ontwikkelingen in ziekteverzuim, de Wajong en de arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsbeperkingen onderzocht. De volgende vragen komen aan bod: Kan het ziekteverzuim verder worden teruggedrongen? Welke factoren hangen samen met verzuim en met de duur ervan? Wie komen er in de Wajong terecht en hoe groot is hun kans om aan het werk te komen en te blijven? Neemt de arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige aandoening, ziekte of handicap de laatste jaren toe of af? Wie heeft de meeste kans een baan te vinden? De antwoorden op deze vragen zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsproject van het SCP, het CBS en TNO Kwaliteit van Leven.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeGerda Jehoel-Gijsbers (red.)
organisatieSociaal Cultureel Planbureau ; Centraal Bureau voor de Statistiek ; TNO Kwaliteit van Leven
plaatsDen Haag
instellingSociaal Cultureel Planbureau
pagina's240 p.
publicatievormRapport
trefwoordenstatistiek ; arbeid ; gehandicapten
themawerk en handicap
publicatiebeperkt_aan_het_werk.pdf
datum invoer01-06-2010