Beperkingen, recht en gelijkheid: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008

samenvatting

Eind 2003 trad de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking voor de terreinen arbeid en beroepsonderwijs. De Wet beoogt door individuele rechtbescherming van chronisch zieken en gehandicapten gelijke behandeling van deze groepen te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Verwey-Jonker Instituut het functioneren van de Wgbh/cz de afgelopen vijf jaar in dit onderzoeksrapport geëvalueerd.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeMarian van der Klein, Katinka Lunnemann, Dick Oudenampsen
organisatieVerwey-Jonker Instituut
plaatsUtrecht
instellingVerwey-Jonker Instituut
pagina's136 p.
trefwoordenWgbh/cz
themaleren omgaan met een beperking
publicatiebeperkingen_recht_en_gelijkheid.pdf
datum invoer15-12-2009