Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

samenvatting

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en werkgevers beïnvloeden bij re-integratie naar werk; 3 groepen die een bijzondere of een kwetsbare positie innemen. In het eerste thema wordt de invloed belicht van thuis- en telewerk op ziekteverzuim en de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten. In het tweede thema wordt onderzocht het effect van financiële prikkels op de re-integratie en de invloed van gezondheidsbeleving op arbeidsdeelname. Besproken wordt ook de overwegingen van werkgevers om mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen. In het derde thema wordt behandeld de positie van personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden en dus geen recht hebben op een arbeids ongeschiktheidsuitkering, de zogeheten 35-minners

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMaroesjka Versantvoort ; Patricia van Echtelt
organisatiescp ; cbs ; tno ;uwv Kenniscentrum
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's236 p.
publicatievormTrendrapport
trefwoordenziekteverzuim ; arbeidsongeschiktheid ; beperkingen ; arbeidsdeelname ; re-integratie ; thuiswerk ; telewerk ; werkgevers ; 35-minners ; statistiek
themawerk en handicap

arbeidstoeleiding

publicatiebelemmerd_aan_het_werk.pdf
datum invoer21-08-2012