Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

samenvatting

De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in: - artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, - artikel 2:22 en 2:23 van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten, - artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies, - artikelen 5,6,7, 13, 14, 15 en 15a van het Reïntegratiebesluit - artikelen 5, 6 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeUWV
organisatieUWV
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's15 p.
publicatievormBesluit
trefwoordensociale voorzieningen ; normbedragen
themawet- en regelgeving
publicatieUWV_normbedragen_2011.pdf
datum invoer11-02-2011