Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'

samenvatting

Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen wordt tegemoet gekomen aan deze toezegging. Met de bestuurlijke afspraken 2011-2015 ligt er een helder overkoepelend kader voor een aantal decentralisaties. Eén daarvan is de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Het nieuwe stelsel is ontworpen conform de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenningen Jeugdzorg1. In deze brief de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel geschetst. Het is nadrukkelijk een raamwerk, opdat er ook ruimte voor de Kamer is om inbreng te leveren. Hier wordt veel waarde aangehecht. Dit raamwerk kent een aantal uitgangspunten die de ontwikkelingen in de beoogde richting zullen sturen. Deze uitgangspunten zullen in deze brief nader toegelicht worden.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeM.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner ; F. Teeven
organisatieMinisterie VWS
plaatsDen Haag
instellingMinisterie VWS
pagina's29 p.
publicatievormBrief
trefwoordenjeugdzorg ; stelsel ; beleid ; overheidsbeleid
themajeugdzorg

wet- en regelgeving

publicatiebeleidsbrief_jeugd_geen_kind_buiten_spel.pdf
datum invoer04-12-2011