Beleidsagenda 2009

samenvatting

Deze beleidsagenda 2009 kenmerkt zich door 3 hoofdlijnen. Het gezin staat centraal: een goede en veilige plek waar kinderen kunnen opgroeien is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren zelf, maar ook voor een stabiele en vitale samenleving. Veel gezinnen met kinderen gaan er in 2009 financieel aanzienlijk op vooruit; Preventie van (opvoed)problemen: voorkomen dat het fout gaat. Als mensen dat willen, kunnen zij ondersteuning krijgen bij de opvoeding. Het streven is dat er in 2009, 125 gemeenten zijn met een of meerdere Centra voor Jeugd en Gezin. Er is ook extra aandacht voor het zo vroeg mogelijk signaleren van kindermishandeling en erger te voorkomen; ingrijpen in plaats van vrijblijvendheid: wanneer het belang van het kind dat vereist, wordt er ingegrepen. Een goede samenwerking tussen betrokken hulpverleners is daarbij essentieel. Het elektronisch kinddossier voor de jeugdgezondheidszorg en de verwijsindex risicojongeren worden daarvoor ingezet.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeProgrammaministerie voor Jeugd en Gezin
organisatieProgrammaministerie voor Jeugd en Gezin
plaatsDen Haag
instellingProgrammaministerie voor Jeugd en Gezin
pagina's29 p.
trefwoordenbeleid ; jeugd ; gezin ; ministerie
themajeugdzorg
publicatiebeleidsagenda_2009_jeugd_en_gezin.pdf
datum invoer07-01-2010