Begeleid Werken: een wereld van mogelijkheden: Een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken

samenvatting

Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland vormt de belangrijkste aanleiding voor deze rapportage. Deze internationale studie beoogt handvatten te bieden voor het verder stimuleren van het begeleid werken in Nederland. Enerzijds door te laten zien wat begeleid werken is en waar de onderliggende methode vandaan komt. Anderzijds door uitvoerig te beschrijven hoe begeleid werken of ‘supported employment’ zich in Australië, Groot-Brittannië, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Zweden heeft ontwikkeld en daaruit de belangrijkste lessen te destilleren. Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 gaat uitvoerig in op de geschiedenis van het begeleid werken. In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de komst van de methode naar Nederland, de projecten die ermee zijn uitgevoerd en aan de totstandkoming van wetgeving rond het begeleid werken. Afgesloten wordt met een overzicht van de meest actuele gedachten van de overheid over begeleid werken en de positie ervan in de gemoderniseerde Wsw. Het vierde hoofdstuk beschrijft de totstandkoming en status van begeleid werken en ‘supported employment’ in Australië, Groot-Brittannië, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Zweden. In dit hoofdstuk worden waar mogelijk de uit buitenlandse ervaringen te leren lessen aangegeven. De belangrijkste lessen worden in hoofdstuk 5 samengevat. Besloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het begeleid werken in Nederland.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeJos Sanders, Cees Wevers
plaatsBeverwijk ; Hoofddorp
instellingdeMeergroep ; TNO
pagina's74 p.
doelgroepWSW-ers
trefwoordenwsw ; begeleid werken ; internationaal ;
themaWet- en regelgeving
urlhttp://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&
publicatiebegeleid_werken.pdf
opmerkingenStudie
referentie nummer432
datum invoer16-02-2010