Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen

samenvatting

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2012 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2013 genomen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeUitvoering Werknemersverzekeringen, Afdeling ICT Datawarehouse
organisatieUWV
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's50 p.
trefwoordenWW ; WAO ; WAZ ; Wajong ; WIA ; gemeenten ; statistiek ; verzekeringen, sociale
themawerk en handicap
publicatieatlas_SV_2012.pdf
datum invoer17-04-2013