Atlas SV 2009: Regionale informatie sociale verzekeringen

samenvatting

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2009. Deze publicatie is gemaakt door UWV. Als uitvoeringsinstelling van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA, heeft het UWV als taak zorg te dragen voor de informatievoorziening over de uitvoering van deze wetten. In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2009 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2010.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeUWV
organisatieUWV
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's50 p.
publicatievormStatistiek
trefwoordenstatistiek ; sociale verzekeringen ; regionaal
themawet- en regelgeving
publicatieatlas_sv_2009_regionale_info.pdf
datum invoer22-11-2010