Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning

samenvatting

Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname aan de samenleving. Dat was reden om het verkennende onderzoek 'Armoede bij mensen met beperkingen' uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Met een groot aantal externe partners is in een klankbordgroep samengewerkt, waaronder belangenorganisaties (LFB, Platform VG, CG-Raad), zorgaanbieders (waaronder Pameijer) en kennisorganisaties (in het bijzonder Nivel en Nibud). Tussentijdse bevindingen werden voor commentaar aan deze
klankbordgroep voorgelegd. In dit rapport wordt aandacht besteed aan de omvang, oorzaken en gevolgen van armoede, preventie en ondersteuning van armoede en aanbevelingen voor beleid en politiek,

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeMartin Schuurman ; Hans Kröber ; Manon Verdonschot
organisatieVilans
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's60 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarmoede ; gehandicapten ; statistiek ; oorzaken ; kwaliteit van leven ; ondersteuning ; preventie ; aanbevelingen ; overheidsbeleid
themaleren omgaan met een beperking
publicatiearmoede_mensen_met_beperkingen.pdf
datum invoer28-04-2013