Arbocatalogus: Sector Sociale Werkvoorziening; Deel Fysieke Belasting

samenvatting

In 2007 ontstond binnen de sector Sociale Werkvoorziening draagvlak voor het ontwikkelen van een algemene Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Deze deelcatalogus behandelt het onderwerp fysieke belasting. De Arbocatalogus SW is opgezet voor SW medewerkers en leidinggevenden uit de sector. In de catalogus wordt vooral ingegaan op de het wettelijk kader, de doelvoorschriften, de procesnormen, de aanpak van risico’s (in algemene zin) en worden in de bijlagen een aantal oplossingen beschreven voor de risico’s. In de komende jaren zal door de interactie met gebruikers via de website van de Arbocatalogus nog meer goede voorbeelden en instrumenten beschikbaar komen door de expertise die al in de sector aanwezig is. De in de arbocatalogus genoemde oplossingen en voorbeelden zijn richtinggevend om de betreffende abeidsrisico's te tackelen. Het staat werkgevers te allen tijde vrij om eigen oplossingen voor de in hun bedrijf voorkomende risico's te bedenken. Zij zullen uiteraard steeds moeten aantonen, dat "hun" oplossing tenminste zo goed is als de oplossing in de arbocatalogus.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeSBCM
organisatieSBCM
plaatsDen Haag
instellingSBCM
pagina's55 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsomstandigheden ; sociale werkvoorziening ; fysieke belasting
themawerk en handicap

wet- en regelgeving

urlhttp://www.arbocatalogussw.nl/
publicatiearbocatalogus_fysieke_belasting.pdf
datum invoer14-03-2011