Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen

samenvatting

Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom van jongeren in de Wajong is de afgelopen jaren gestegen. Met name jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder gedragsproblematiek, doen steeds vaker een beroep op de Wajong. Deze jongeren zijn grotendeels te vinden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO; cluster 3 en 4) en het praktijkonderwijs (PRO). 

Deze scholen kunnen dan ook een grote rol spelen bij de keuze van hun leerlingen om al dan niet een beroep op de Wajong te doen. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen om de manier waarop deze scholen aankijken tegen de Wajong en hoe zij er feitelijk mee omgaan. De doelstelling van het onderzoek is inzicht bieden in de visie en het concrete handelen van VSO- en PRO-scholen rondom arbeidstoeleiding en de Wajong. De onderzoeksvragen hebben betrekking op de rol van de school bij arbeidstoeleiding (activiteiten, samenwerking, resultaten), de visie van de school op de Wajong en de feitelijke omgang met de Wajong.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeS. Weijschede ; M.W.H. Engelen
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's51 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidstoeleiding ; onderwijs ; Wajong
themaarbeidstoeleiding onderwijs
publicatiearbeidstoeleiding_en_de_Wajong_estafette.pdf
datum invoer29-08-2011