Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen

samenvatting

Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk en ook niet de opzet van het onderzoek om een uitputtende inventarisatie te geven. Het onderzoek dient op hoofdlijnen een beeld te geven van uitvoeringspraktijk: wat zijn de belangrijkste uitvoeringsmodellen (of uitvoeringsvarianten)? 

Tevens dient het onderzoek handreikingen op te leveren voor de werkagenda's van de verschillende REC-clusters op basis van gesignaleerde knelpunten, ‘witte vlekken’ (onderdelen van het werkterrein waarvoor nog weinig gereedschap bestaat), behoeften, enzovoort. De inventarisatie richt zich op jongeren voor wie het VSO eindonderwijs is; het gaat dus vooral om de zogenoemde praktijkstroom of het niet-examengerichte onderwijs.

typepublicatie
jaar2001
verantwoordelijkeLeon Bosch, Monique Spierenburg, Hans van der Wielen
organisatieNIZW, Werk en Handicap
plaatsUtrecht
instellingNIZW, Werk en Handicap
pagina's91 p.
publicatievormInventarisatie
trefwoordenvso ; arbeidsmarkttoeleiding
themaarbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs
publicatiearbeidstoeleiding_binnen_het_VSO_onderwijs.pdf
datum invoer15-12-2009