Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken

samenvatting

Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport dat een schat aan informatie oplevert oplevert over deze overloepelde vraag en andere onderlingende vragen. De informatie is verzameld via uitgebreid bronnenonderzoek en de inschakeling van correspondenten, buitenlandse onderzoekers die hun sporen in dit type van onderzoek hebben verdiend. Het rapport geeft een overzicht van ervaringen elders om daaraan nieuwe inzichten te kunnen ontlenen over de wijze waarop de institutionele context van invloed is op het gevoerde beledi en welke ingrediënten van de receptuur in andere landen nadere studie behoeft op hun relevantie voor de Nederlandse context. Uit het rapport wordt concludeer dat het opvallend is dat in Nederland het beleid erg categoraal is, toegesneden op bepaalde groepen zoals de jonggehandicapten terwijl in andere landen het veel meer generiek beleid is, onderdeel van algemeen beleid. Opvallend is ook dat de re-integratiecijfers, voor zover ze bestaan, tussen de landen zo sterk uiteenlopen.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeI.W.C.M. Borghouts-van de Pas ; F.J.L. Pennings
organisatieOSA, Institute for Labour Studies Tilburg ; Vakgroep Sociaal Recht, Universiteit van Tilburg
plaatsTilburg
instellingOSA
pagina's151 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenarbeidsparticipatie ; jonggehandicapten ; Europa ; statistiek
themawerk en handicap
publicatieeuropa-arbeidsparticipatie.pdf
datum invoer22-04-2010