Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld

samenvatting

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden onder aangepaste omstandigheden. Een van de speerpunten van de Wsw is arbeidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat iedere individuele Wsw'er intensief wordt ondersteund om vaardigheden te ontwikkelen om op zijn of haar maximaal haalbare niveau werkzaam te zijn. De inspectie heeft onderzocht hoe sw-bedrijven invulling geven aan arbeidsontwikkeling. Conclusie is dat de meeste sw-bedrijven een eind op weg zijn met het omvormen van productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf. Ook heeft de inspectie gekeken naar de regierol van gemeenten. Hierover concludeert de inspectie dat gemeenten in toenemende mate de regie voeren op de uitvoering van de Wsw. Wat betreft arbeidsontwikkeling vullen ze hun regierol echter nog onvoldoende in.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
organisatieInspectie Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's36 p.
trefwoordenWsw ; arbeidsparticipatie ; gemeenten
themaarbeidstoeleiding

werk en handicap

publicatiearbeidsontwikkeling_wsw_in_beeld.pdf
datum invoer09-06-2010