Arbeidsmarktscan 2012

samenvatting

Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds 2002 een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan worden vervolgens de belangrijkste aanknopingspunten voor het beleid geformuleerd. Nadat in de afgelopen jaren de nadruk in het arbeidsmarktbeleid steeds heeft gelegen op het verhogen van de arbeidsparticipatie, vooral van ouderen, is het nu tijd serieus werk te maken van een beleid gericht op het bevorderen vaqn de groei van de werkgelegenheid. Nederland moet alle zeilen bijzetten om de positie van 'lagewerkloosheidsland' te behouden. Een belangrijk punt van aandacht vormt de onderkant van de arbeidsmarkt. Het beleid in het kader van werken naar vermogen is gericht op een toename van het aantal reguliere banen op het onderste niveau. Tegelijkertijd is de concurrentie tussen de verschillende aanbodcategorie├źn in dit segment groot. Die concurrentie komt voor een deel van de beter opgeleiden met een opleidingsrichting waarin geen emplooi valt te vinden. Maar ook vanuit Midden en Oost-Europa worden de Nederlandse laag opgeleiden beconcurreerd. Het aanbod op de arbeidsmarkt is steeds hoger opgeleidn, maar niet steeds marktconformer qua richting. Met name de afgenomen belangstelling voor middelbare opleidingen in de techniek baart zorgen. Door de afname van de werkgelegenheid in het openbaar bestuur staat ook de werkgelegenheid van veel hoger opgeleiden onder druk.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's39 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkt ; werkgelegenheid ; verwachtingen ; beleid ; statistiek
themabehoud van arbeid
publicatiearbeidsmarktscan_2012.pdf
datum invoer23-04-2012