Arbeidsmarktenquête 2010: Verwachtingen en meningen over de arbeidsmarkt van morgen

samenvatting

Deze publciatie geeft de mening van de Nederlandse bevolking en van arbeidsmarktprofessionals gevraagd over actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Aan het arbeidsmarktonderzoek hebben dit jaar 1.804 Nederlandse huishoudens deelgenomen. Ook hebben 379 arbeidsmarktprofessionals de vragenlijst ingevuld. Bij arbeidsmarktprofessionals gaat het dan om medewerkers van werkgevers- en
werknemersorganisaties, beleidsmakers bij de overheid, deskundigen die bij een uitvoeringsorganisatie in de sociale zekerheid werken, medewerkers van een arbodienst of re-integratiebedrijf en ten slotte ook deskundigen van bijvoorbeeld onderzoeks- en adviesbureaus. Net als de afgelopen vier jaar zijn de arbeidsmarktprofessionals door de RWI benaderd via de elektronische nieuwsbrief RWI-zine. De opinie van de Nederlandse bevolking is wederom in beeld gebracht via een internetenquête onder het CentERpanel - een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens - van CentERdata
(Universiteit van Tilburg). De enquvte heeft plaatsgevonden in september en oktober 2010. Hoewel de respons iets lager ligt dan in voorgaande jaren is de respons toch voldoende representatief om tot valide uitspraken te komen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeJan Nelissen ; Klaas de Vos
organisatieCentERdata i.o.v. Raad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's44 p.
trefwoordenstatistiek ; arbeidsmarktpositie ; arbeidsmarktonderzoek
themabehoud van arbeid
publicatiearbeidsmarktenquete_2010.pdf
datum invoer16-11-2010