Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg

samenvatting

Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten uitvoeren naar de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Doel van de AER is om inzicht te krijgen in de (mogelijke) arbeidsmarkteffecten als gevolg van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De inzichten uit het onderzoek willen het ministerie van VWS en de sociale partners benutten om zo nodig beleid in te zetten om eventuele ongewenste effecten te voorkomen. Om de gevolgen van de decentralisatie van alle kanten te belichten heeft VWS voor alle betrokken doelgroepen enkele onderzoeksvragen geformuleerd, die als leidraad dienen voor het onderzoek. Deze worden hieronder per doelgroep opgesomd: Werknemers, gemeenten, rijk, provincie, zorgkantoren, zorgverzekeraars, instellingen. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Deze beschrijven we afzonderlijk.
Het kwalitatieve deel is gericht op het verkrijgen van inzicht in huidige strategieën van betrokken partijen met betrekking tot de transitie jeugdzorg en de gevolgen die deze hebben voor de arbeidsmarkt. Het kwantitatieve deel geeft een schets van de huidige arbeidsmarkt jeugdzorg en welzijn. In het onderzoek is gebruik gemaakt van scenario's. Scenario's helpen bij het verkrijgen van inzicht in de omvang van toekomstige ontwikkelingen. De scenario's leiden niet tot een beeld van wat zal gebeuren, maar biedt inzicht in wat kan gebeuren. Veel is afhankelijk van hoe de wet uiteindelijk wordt, en hoe partijen de wet zullen implementeren en daarop anticiperen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeMarieke Hollander ; Susan van Klaveren ; Henri Faun ; Marcel Spijkerman
organisatiePanteia
plaatsZoetermeer
instellingPanteia
pagina's93 p.
publicatievormRapport
trefwoordentransitie ; jeugdzorg ; gemeenten ; arbeidsmarkteffect ; scenario ; statistiek
themajeugdzorg
publicatiearbeidsmarkteffectrapportage_transitie_jeugdzorg.pdf
datum invoer27-05-2013