Arbeidsmarktanalyse 2011

samenvatting

De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de werkloosheid neemt voorzichtig af, vooral onder vrouwen en jongeren. Wat de Arbeidsmarktanalyse 2011 echter ook laat zien, is dat de arbeidsmarkt steeds minder gevoelig is voor schommelingen in het weer, maar tegelijkertijd steeds meer gekenmert wordt door de ontwikkelingen in het klimaat. De conjunctuur speelt een afnemende rol, maar de klimaatsverandering wordt steeds belangrijker. Het klimaat op de arbeidsmarkt staat onder invloed van technologische ontwikkelingen, internationale economische verhoudingen, politieke ontwikkelingen en de demografie die leidt tot een op termijn krimpend arbeidsaanbod. De uitdagingen zijn groot. We kunnen het ons niet langer permitteren om een groot deel van de jongeren een opleiding te laten kiezen zonder arbeidsmarktperspectief, maar we kunnen ons ook niet permitteren onaantrekkelijk onderwijs te bieden waardoor jongeren helemaal niet deelnemen aan onderwijs We kunnen het ons niet langer permiteren om rond 60 jaar met pensioen te gaan. We kunnen het ons niet langer permitteren om grote delen van de onderkant buiten de arbeidsmarkt te houden. langer permitteren. We zullen al onze kennis en kunde, al onze ontwikkelingsmogelijkheden en al ons ondernemerstalent moeten mobiliseren om
ons welvaartsniveau te handhaven. Dat vraagt dan wel om een overheid met het lef om in te grijpen waar dat nodig is, die ruimte geeft aan creatieve ideeën en die mogelijkheden aanreikt om praktische en werkbare aanpakken te realiseren.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's134 p.
publicatievormRapport
trefwoordenbeleid ; arbeidsmarkt ; statistiek
themawerkgevers
publicatiearbeidsmarktanalyse_2011.pdf
datum invoer13-07-2011