Arbeidsmarktanalyse 2009

samenvatting

Het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de werkloosheid maar vraagt om een bredere visie. Dit concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2009. In de Arbeidsmarktanalyse 2009 schetst de RWI een complexe arbeidsmarkt. Enerzijds een plotseling sterk oplopende werkloosheid; anderzijds veel openstaande vacatures in sectoren zoals Zorg en Onderwijs. Daarnaast vragen structurele ontwikkelingen zoals de vergrijzing, hogere kwalificatie-eisen door werkgevers en toenemende internationale concurrentie nu ook al de nodige aandacht. Deze complexe situatie leidt tot een enorme uitdaging: het vinden van een evenwicht tussen korte termijn beleid en beleidsmaatregelen die op de langere termijn effectief zijn. De RWI waarschuwt dat als dat evenwicht niet wordt gevonden, Nederland een aantal verworvenheden van de afgelopen jaren kwijtraakt waardoor het herstel van de economie belemmerd wordt. Het is zaak juist nu ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te blijven betrekken en activeren. De RWI wijst op de gevaren van terugval van de arbeidsmarktpositie van allochtonen, ouderen, laag opgeleiden en jongeren, ook voor het Grote Stedenbeleid en het integratiebeleid. Ook specialistische kennis en vakbekwaamheid gaan verloren, als nu geen adequate stappen worden genomen. De voorstellen die de RWI in de Arbeidsmarktanalyse 2009 presenteert, zijn er op gericht iedereen bij de arbeidsmarkt betrokken te houden, ook diegenen die een lastiger positie hebben, zoals langdurig werklozen en Wajongers. De RWI adviseert daarom met name veel aandacht te besteden aan het om-, bij- of herscholen van zowel werkenden als (langdurig) werklozen. De periode van economische crisis moet gebruikt worden om scholingsprojecten beter vorm te geven en het niveau van de beroepsbevolking op te krikken. Investeren in kennis werpt in de toekomst, als de economie weer aantrekt en iedereen weer nodig is, zijn vruchten af. Op kort termijn kan hiermee de noodzakelijke mobiliteit van personeel uit sectoren waar de problemen groot zijn naar sectoren met openstaande vacatures worden verbeterd.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen RWI
pagina's111 p.
doelgroepBeleidsmedewerkers
trefwoordenbeleid ; arbeidsmarkt
themaWerkgevers
urlhttp://www.rwi.nl/CmsData/File/Arbeidsmarktanalyse2009.pdf
publicatieArbeidsmarktanalyse 2009.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer419
datum invoer29-09-2009