Arbeidsgehandicapten 2006 : Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

samenvatting

In 2006 waren er bijna 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die vonden dat zij door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werden in het verkrijgen of uitvoeren van werk; de arbeidsgehandicapten. Bijna 40% van de arbeidsgehandicapten behoorde in 2006 tot de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel ouderen onder de arbeidsgehandicapten stijgt. Van alle arbeidsgehandicapten was in 2006 bijna de helft laagopgeleid. In de totale bevolking van 15-64 jaar is een derde laagopgeleid. De verdeling van de arbeidsgehandicapten naar type aandoening is van 2005 op 2006 nauwelijks veranderd. Arbeidsgehandicapten hadden in 60% van de gevallen te maken met het tegelijkertijd optreden van meer dan één aandoening. In 2006 stond ruim 12% van de arbeidsgehandicapten ingeschreven bij een CWI. Het gaat hierbij om 214.000 personen.

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijke Marc Cuijpers (CBS), Hendrika Lautenbach, Marc Cuijpers, Lian Kösters
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's85 p.
doelgroepWajongeren
trefwoordenstatistiek ; arbeidsgehandicapten
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
urlwww.cbs.nl/nr/exeres/57776B7C-1C2A-4C2D-B4BC-92BCAFDBFF46.htm?RefererType=RSSItem
publicatieArbeidsgehandicapten 2006.pdf
opmerkingenStatistiek
referentie nummer418
datum invoer29-09-2009