Arbeidsbemiddeling: Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek

samenvatting

Een onderdeel van het Project Arbeidsbemiddeling is een documentenonderzoek. Het doel van het documentenonderzoek is een kwalitatieve beschrijving te geven van het aanbod van bemiddeling in Nederland en de behoeften en ervaringen van werkgevers en werkzoekenden. Een afgeleid doel is na te gaan in hoeverre informatie ontbreekt ('witte vlekken' in de informatievoorziening). In het kader van het documentenonderzoek staan de volgende drie hoofdvragen centraal: 1. Welke private en publieke bemiddelingsactiviteiten worden op dit moment door welke partijen langs welke kanalen en met de inzet van welke instrumenten aangeboden?; 2. Wat zijn de ervaringen van de klant werkgever en de klant werkzoekende met deze dienstverlening?; 3. Aan welke private en publieke dienstverlening bestaat bij de klant werkgever en de klant werkzoekende behoefte? De antwoorden op deze drie onderzoeksvragen zijn in dit rapport verwerkt

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkePeter Donker van Heel ; Jena de Wit
organisatieEcorys ; Raad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's90 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; Nederland ; beschrijving ; arbeidsbemiddeling
themaarbeidstoeleiding
publicatieonderzoek_arbeidsbemiddeling.pdf
datum invoer14-07-2011