Ambulante zorg: Concept 1 december 2008

samenvatting

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin een analyse te maken van de huidige ambulante ge├»ndiceerde zorg die provincies en grootstedelijke regio's binnen het kader van de Wet op de jeugdzorg bieden. De analyse richt zich op de vraag welke elementen onderscheidend en kenmerkend zijn, in hoeverre de effectiviteit van de varianten methodisch is onderbouwd en welke doelgroepen in relatie tot het totaal van de populatie onderwerp van deze zorg dienen te zijn, gegeven bijvoorbeeld kengetallen over probleemincidentie. 

Het NJi is gevraagd tevens de minimale randvoorwaarden voor de uitvoering van deze geïndiceerde zorg te beschrijven. Dat betreft onder meer de wenselijkheid of noodzakelijkheid van indicatiestelling, voorwaarden voor aansturing vanuit inhoud en bedrijfsvoering en schaal van uitvoering. De analyse mondt uit in hanteerbare uitvoeringsvoorwaarden voor de discussie tussen de betrokken overheden en veldpartijen.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkePaul Nota
organisatieNederlands Jeugdinstituut, afdeling Onderwijs en Jeugdzorg
plaatsUtrecht
instellingNederlands Jeugdinstituut
pagina's38 p.
trefwoordenambulante zorg ; onderwijs ; gehandicapten
themaonderwijs
publicatieambulante_zorg.pdf
datum invoer16-03-2010