Analyse evc

samenvatting

In vervolg op het convenant uit 2006 is op 12 juni 2012 een nieuw convenant ondertekend door de Stichting van de Arbeid en de overheid (de ministeries van OCW, van SZW en van EZ). Dit convenant heeft als doel het gebruik van evc als arbeidsmarktinstrument te stimuleren door sociale partners en overheid (onder andere door het recht op evc in cao’s op te nemen) en de kwaliteit van evc te waarborgen. In het convenant is daartoe afgesproken dat de overheid zorg blijft dragen voor het systeem van kwaliteitsborging van evc.. In deze publicatie wort informatie verstrekt over het evc-stelsel, de belangrijkste effecten van evc en de belanrijkste probelemen van evc.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs en wetenschappen
organisatieMinisterie van Onderwijs en wetenschappen
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs en wetenschappen
pagina's30 p.
publicatievormAnalyse
trefwoordenevc ; statistiek ; ervaringscertivicaat
themaonderwijs
publicatieanalyse_evc.pdf
datum invoer04-12-2012