Als jeugd en toekomst tellen: Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

samenvatting

Provincies dragen in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan gemeenten. Dit gebeurt in stappen. In Drenthe trekken provincie, gemeenten . en uitvoerende organisaties daarin gezamenlijk op via de Drentse pilot jeugd. Het gaat ons daarbij niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament. In de voorliggende notitie is de visie die daaraan ten grondslag ligt uitgewerkt en leest u welke (verdere) verbeteringen voor de ondersteuning van ouders en kinderen in Drenthe met vraagstukken rond opgroeien en opvoeden wij hiermee willen bereiken. In positief jeugdbeleid staat de belevingswereld van jeugdigen en de ondersteunende rol van ouders daarbij centraal. Het gaat over spelen, leren, sporten, welzijn, werken, wonen, zorg en veiligheid. Deze brede aanpak is oplosssingsgericht en kenmerkt zich door samenhang, vraaggerichte benadering en toegankelijkheid. Belangrijke onderdelen van positief jeugdbeleid zijn: positief opgroeien, positief opvoeden, veilig opgroeien en opvoeden versterken.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkePeter Stam ;Peter Paul Doodkorte
organisatieDrentse pilot jeugd
plaatsAssen
instellingDrentse pilot jeugd
pagina's85 p.
trefwoordenjeugdbeleid ; Drenthe ; gemeenten
themajeugdzorg
urlwww.drentsepilotjeugd.nl
publicatieals_jeugd_en_toekomst_tellen.pdf
datum invoer27-03-2012