Agenda voor de zorg: Aanbod aan politiek en samenleving van het zorgveld

samenvatting

Dit aanbod aan de politiek en de samenleving bestaat uit een samenhangende en ambitieuze agenda met concrete voorstellen op negen thema's om binnen heldere en toereikende financiële macrokaders de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De krach van deze voorstellen ligt in een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek over sectoren heen. De samenwerkende partijen willen realiseren: 1 Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven, 2 Zelfmanagement en eigen regie patiënt/cliënt, 3 Hervormen van de care, optimaliseren van de cure, 4 Zinnige en gepaste zorg, 5 Een goed werkende arbeidsmarkt, 6 Innovatieve zorg, 7 Herinrichting van het zorglandschap, 8 Mededinging ten dienste van samenwerking, 9 Nieuwe bekostiging en financiering voor de zorg. Met deze negen punten van de agenda voor de zorg is het mogelijk te komen tot een verantwoorde verhouding tussen kwaliteit en de omvang van de zorguitgaven. Zo blijf het mogelijk om de toegang tot kwalitatief goede zorg voor iedereen in Nederland ook in de toekomst te garanderen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeActiZ ; CSO ; GGD Nederland ; GGZ Nederland ; KNMG ; LHV ; LVG ; NFU ; NPCF ; NVZ ; OMS ; VGN ; V&VN ; ZN
organisatieActiz
plaatsUtrecht
instellingACtiz
pagina's16 p.
publicatievormAgenda
trefwoordenzorgbeleid ; kostenbeheersing
themaleren omgaan met een beperking
publicatieagenda_voor_de_zorg.pdf
datum invoer15-10-2012