Agenda (V)SO Passend Onderwijs

samenvatting

Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en de instellingen en scholen voor (v)so blijkt dat er in deze sector nog veel te doen staat. De scholen en REC's zijn zich bewust van deze noodzaak, zijn bereid daar in te investeren en zijn daarmee reeds op verschillende plaatsen bezig. 

Het gaat dan in de eerste plaats om de vergroting van de opbrengsten van het onderwijs, maar ook om thema's als kwaliteitszorg, wachtlijsten en groei, verbetering aanbod, arbeidstoeleiding vso en de ontwikkeling en verspreiding van de expertise met betrekking tot speciale leerlingenzorg. Kortom, de thema's en activiteiten waaraan de speciale scholen en REC's en de mensen die daar werken behoefte hebben. Namens het (v)so doet de WEC-Raad in deze agenda een voorstel op bovenstaande en nog andere terreinen die direct behoren tot de taken voor het speciaal onderwijs

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeWEC-Raad
organisatieWEC-Raad
plaatsUtrecht
periode18 p.
publicatievormAgenda
trefwoordenspeciaal onderwijs ; VSO ; beleid ; passend onderwijs
themaonderwijs
publicatieAgenda_passend_onderwijs.pdf
datum invoer30-08-2010