Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010

samenvatting

In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich op de vraag wat er in de praktijk terecht
komt van het maken van afstemmingsafspraken tussen zorgverleners die binnen de curatieve gezondheidszorg werkzaam zijn. Het onderzoek wastoegespitst op de zorgverlening rond twee chronische ziekten die een relatief grote instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen geven:
depressie en lage rug-, nek- en schouderklachten. Aan de hand van deze twee ziektebeelden werd gezocht naar algemene lessen op het punt van afstemming tussen zorgverleners, bijvoorbeeld in de vorm van succes- en faalfactoren. In deze terugblik wordt nagegaan wat er is gebeurd met de aanbevelingen in het rapport Afstemming in de zorg en met de toezeggingen die daarop zijn gedaan door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast geeft deze terugblik een beeld van de huidige stand van zaken betreffende afstemming van zorg bij chronisch ziekten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeAlgemene Rekenkamer
organisatieAlgemene Rekenkamer
plaatsDen Haag
instellingAlgemene Rekenkamer
pagina's90 p.
publicatievormRapport
trefwoordenchronisch zieken ; zorg ; zorgcoördinatie ; statistiek ; zorgkwaliteit
themaleren omgaan met een beperking
publicatieafstemming_zorg_chronische_aandoeningen_2010.pdf
datum invoer22-11-2010