Advies Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg

samenvatting

Advies over verevening als uitgangspunt voor de verdeling van het voor speciale onderwijszorg beschikbare budgetmodel. Dit advies heeft betrekking over de verdeling van de middelen niet op de toereikendheid van het budget. Verevening biedt van de beschikbare verdeelmodellen de meeste voordelen: objectief, transparant en ongevoelig voor strategisch gedrag. Het advies gaat uitgebreid in op, ondermeer, het al dan niet werken met uitzonderingen. Ook neveneffecten en overgangsmaatregelen komen aan de orde in dit advies.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeE.D.C.M. Lambrechts ; I.A. van Berckelaer-Onnes ; J. Gispen ; J. L. Peschar ; J.C. van der Wolf ; R. Gonggrijp ; C.M. van Rijswijk
organisatieEvaluatie en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO)
plaatsDen Haag
instellingEvaluatie en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO)
pagina's66 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenso ; financiering
themaonderwijs
publicatieverevening_verdeelmodel_bekostiging_so.pdf
datum invoer08-07-2010