Advies: Preventieve ambulante begeleiding

samenvatting

Advies van de ECPO op verzoek van de staatssecretaris of middelen voor ambulante begeleiding in preventieve ambulante begeleiding kan voorkómen dat kinderen speciaal onderwijs of een rugzak in het regulier onderwijs nodig hebben. 

De ECP constateert dat het onderwijsveld behoefte heeft aan uitbreiding van de mogelijkheden om in een vroeg stadium preventieve ambulante begeleiding (PAB) te kunnen bieden en waar nodig ook voor een langere periode (6 tot 12 maanden). Deze behoefte eveneens de reguliere ambulante begeleiding. De commissie ziet veel verschillende vormen van preventieve ambulante begeleiding, waarbij doelgroep, aard, omvang en financiering per cluster, per regio en per onderwijssoort sterk verschillen. 

De commissie constateert ook er geen empirisch bewijs voorhanden is waaruit blijkt dat uitbreiding van preventieve ambulante begeleiding het aantal indicaties voor speciaal onderwijs en rugzak zal verminderen. Effecten van de preventieve ambulante begeleiding worden niet gemeten. Bevindingen en opbrengsten worden ook niet systematisch gedocumenteerd. Daarnaast heeft de commissie vastgesteld dat de voorgestelde wijze van bekostiging (budgettair neutrale overheveling van een deel van de middelen voor de reguliere ambulante begeleiding uit de rugzak naar preventieve ambulante begeleiding) een aantal niet te onderschatten problemen oproept. Tot slot heeft de commissie vastgesteld dat de thans bij de REC’s beschikbare basisbudgetten voor PAB sterk variëren per cluster en per doelgroep.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeECPO,
plaatsDen Haag
instellingEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs, ECPO
pagina's53 p.
periodenovember 2008
doelgroepPassend onderwijs
trefwoordenpassend onderwijs ; preventieve ambulante begeleiding (PAB) ; overheveling ; Regionaal Expertisecentrum (REC) ; Leerlinggebonden Financiering (LGF); leerlinggebonden financiering
themaOnderwijs
adrespost@ecpo.nl
url

ecpo.nl/
publicatieAdvies preventieve ambulante begeleiding.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer410
datum invoer29-09-2009