Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd

samenvatting

De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg om alle zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten vallen. De kernvraag is wat voor de aansturing van de jeugdgezondheidszorg het meest geschikte wettelijke kader is.

De onderzoeksvraag is wat de wettelijke positionering van de jeugdgezondheidszorg in het nieuwe stelsel moet zijn  in de nieuwe Wet zorg voor jeugd, in de Wet publieke gezondheid of in een combinatie van beide.

Bij de beantwoording moet de discussie gaan over uniformiteit, kwaliteitsgaranties en de samenhang met de OGZ en met de jeugdketen. Het financiĆ«le kader wijzigt niet en blijft buiten beschouwing. Dat geldt ook voor de inhoud van het takenpakket van de jeugdgezondheidszorg. 

De rapportage is als volgt opgebouwd:
Na een inventarisatie van belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe stelsel is de context voor dit onderzoek bepaald. In hoofdstuk 3 volgt een verslag van de belangrijkste constateringen uit interviews met een beschrijving van de argumenten en opvattingen over de wettelijke positionering van de jeugdgezondheidszorg in het nieuwe stelsel. In hoofdstuk 4  en 5 een advies, aanbevelingen en een korte beschouwing waarop het advies tegemoet komt aan de standpunten en opvattingen uit hoofdstuk 3.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeBram Anker
organisatieAnker Advies ; Ministerie van VWS, directie Publieke Gezondheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van VWS
pagina's13 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenjeugdzorg ; jeugdgezondheidszorg ; afstemming ; beleid ; gemeenten ; gezondheid
themajeugdzorg
publicatieadvies_positionering_jgz_nieuwe_stelsel_van_zorg_jeugd.pdf
datum invoer04-12-2011