Advies: Op weg naar passend onderwijs 2; voortgang 2009-2010

samenvatting

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de verdere voortgang van de beleidsoperatie die onder de noemer Passend onderwijs in gang is gezet. 

Ondanks de politieke gebeurtenissen die plaatsvonden in het schooljaar 2009-2010 heeft het voor het schooljaar 2009/2010 geplande implementatieonderzoek van de ECPA (in aangepaste vorm) toch doorgegaan. Aan alle betrokken regio's is gevraagd welke gevolgen de herziening van het beleid heeft gehad voor hun activiteiten. Daarnaast was het niet langer opportuun per regionaal netwerk gedetailleerde kengetallen in kaart te laten brengen. In dit advies wordt volstaan met een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen van het implementatieonderzoek. 

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeEvaluatie en adviescommissie Passend onderwijs, ECPO, voorz. E.D.C.M. Lambrechts
organisatieECPO
plaatsDen Haag
instellingECPO
pagina's32 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenpassend onderwijs ; onderwijs ; zorgleerlingen
themaonderwijs
publicatieAdvies_ownpo2.pdf
datum invoer08-11-2010