Advies op weg naar passend onderwijs

samenvatting

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de voortgang van de beleidsoperatie die onder de noemer Passend onderwijs in gang is gezet. 

In dit tussentijds advies worden besproken: het tijdpad dat bij de invoering van Passend onderwijs wordt gehanteerd; de voorgenomen wetgeving; beoogde effecten van Passend onderwijs; het zicht op zorgleerlingen en hun ontwikkeling; de rol van de leraren; de rol van de ouders; de zorgplicht; de invoering van één loket en de Centra voor Jeugd en Gezin; informatievoorziening Passend onderwijs.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO)
organisatieEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs
plaatsDen Haag
instellingEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs
pagina's26 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenonderwijs ; gehandicapten ; passend onderwijs
themaonderwijs
publicatieadvies_OWNPO.pdf
datum invoer15-12-2009