Adaptief beroepsonderwijs: Leren en opleiden in transitie

samenvatting

Deze oratie bestaat uit vijf onderdelen. Eerst wordt ingegaan op de aard van opleiden en leren, het aanbod, de deelnemers en hun loopbanen. Deze schets van mijn onderzoeksveld kenmerkt zich door heterogeniteit en variatie. Het antwoord daarop is maatwerk: maatwerk in opleiden en leren. Oftewel: adaptief beroepsonderwijs als antwoord op de dynamiek die eigen is aan het opleiden voor een beroep en voor maatschappelijke participatie, juist omdat het plaatsvindt op het raakvlak tussen onderwijs en arbeid. Maar ook als antwoord op de actuele bewegingen in de omgeving van het beroepsonderwijs en de deelnemerspopulatie. Leren en opleiden in transitie vanuit een dubbele betekenis. In het tweede deel van mijn oratie zal ik deze stelling verder uitwerken. Daarmee kom ik ook tot het specifieke thema van mijn leerstoel, het leren van deelnemers en het begeleiden daarvan door docenten en praktijkopleiders. In het derde onderdeel worden een aantal bestaande inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de verdere inkleuring van adaptief beroepsonderwijs besproken. Uiteraard op hoofdlijnen. Uit deze bespreking blijkt dat we al veel weten, maar ook nog veel dingen niet. Dan volgt een kort, enigszins onderwijssociologisch intermezzo over de relatie tussen onderwijsinnovatie en stelselwijziging. Tot slot wordt in het vijfde deel van de rede de vraagstukken voorgesteld die de komende jaren, samen met anderen, verder onderzoek behoeven.

typepublicatie
jaar2006
verantwoordelijkeElly de Bruijn
organisatieUniversiteit Utrecht
plaatsUtrecht
instellingUniversiteit Utrecht
pagina's54 p.
publicatievormOratie
trefwoordenberoepsonderwijs
themaonderwijs
publicatieadaptief_beroepsonderwijs.pdf
datum invoer05-01-2010