Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand

samenvatting

Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek richt zich op een aantal door betrokken actoren als 'succesvol' gekenschetste initiatieven ter bevordering van maatschappelijke participatie van moeilijk bemiddelbare bijstandsafhankelijken. Via een quickscan van lokale projecten waarin beide wetten worden gecombineerd, zijn verschillende succesvolle projecten voor het onderzoek geselecteerd. Van die projecten zijn vervolgens de 'werkzame bestanddelen' geanalyseerd; elementen van de interventies die bijdragen aan de maatschappelijke participatie. Steeds gaat het daarbij om de meerwaarde die afstemming tussen WWB en Wmo voor dergelijke initiatieven heeft en om de vormen van samenwerking die daarvoor wenselijk en noodzakelijk zijn. Uit cijfermatige gegevens van de projecten (instroom, doorstroom en uitstroom), interviews en focusgroepgesprekken met deelnemers en interviews met medewerkers komen bijzondere inzichten over werkzame bestandelen naar voren. De koppeling van de WWB aan de Wmo komt in deze projecten tot uitdrukking in maatwerk, zingeving, leefwereldbenadering en wederkerigheid. Daarnaast heeft de oriëntatie op activiteiten die inhoudelijk iets bijdragen aan de samenhang in de maatschappij haar oorsprong in de Wmo-gedachte.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMirjam Bouwman-Van 't Veer ; Trudie Knijn ; Rik van Berkel
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's132 p.
publicatievormRapport
doelgroepMovisie
trefwoordenWmo ; Wwb ; integratie ; gemeenten ; re-integratie
themawet- en regelgeving

arbeidstoeleiding

publicatieactiveren_door_participeren.pdf
datum invoer16-06-2011