Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik

samenvatting

In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV Werkbedrijf en een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt. De conclusie van het onderzoek was dat jongeren met een dergelijke meervoudige problematiek vanuit de gemeente en het UWV Werkbedrijf nog te weinig de begeleiding kregen die nodig is om aan het werk of terug naar school te kunnen gaan. Wij deden aanbevelingen aan de toenmalige ministers van SZW, OCW en Jeugd en Gezin, aan het toenmalige CWI (thans UWV Werkbedrijf en aan gemeenten. Onze aanbevelingen aan het CWI en gemeenten waren gericht op het verbeteren van de uitvoeringspraktijk (ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, toepassen van succesfactoren). De aanbevelingen aan de ministers waren gericht op het versterken van de sturing en aanbevelingen facilitering door het Rijk. De ministers zijn de toezeggingen die zij in 2008 naar aanleiding van de aanbevelingen deden, nagekomen. Daarnaast hebben het Rijk en de uitvoerende partijen ook andere initiatieven genomen om de begeleiding van werkloze jongeren met meervoudige problematiek te verbeteren. Veel van deze initiatieven komen voort uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat het vierde kabinet-Balkenende in 2009 heeft opgesteld. Dit actieplan is door de uitvoerende partijen uitgewerkt in regionale actieplannen. De initiatieven staan grotendeels nog in de kinderschoenen. In de regio’s is weliswaar het besef gegroeid dat voor kwetsbare jongeren een intensieve en langdurige begeleiding nodig is, maar de meeste regio’s hebben hiervoor nog geen concrete plannen. En ofschoon er bij het opstellen van de regionale actieplannen aandacht is geweest voor het verbeteren van de afstemming en coördinatie, komt de samenwerking tussen de werk-en-inkomenketen en de zorgketen nog niet goed van de grond. Om de begeleiding van werkloze jongeren met meervoudige problematiek daadwerkelijk te verbeteren, zullen de initiatieven de komende jaren onder de regie van gemeenten verder moeten worden ontwikkeld en op grotere schaal worden toegepast.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeAlgemene Rekenkamer
organisatieAlgemene Rekenkamer
plaatsDen Haag
instellingAlgemene Rekenkamer
pagina's48 p.
trefwoordenjeugdwerkloosheid ; beleid ; evaluatie
themaarbeidstoeleiding
publicatieaanpak_harde_kern_jeugdwerklozen.pdf
datum invoer05-04-2011