Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies

samenvatting

Advies en kritische analyse over de knelpunten in het Wetsvoorstel Passend Onderwijs aan de minister van OCW van het ECPO. Een blik op de toekomst en de onbedoelde effecten die invoering met zich mee kunnen brengen. 

Het Wetsvoorstel Passend Onderwijs dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met haar brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2011 heeft gepresenteerd kent een aantal duidelijke winstpunten: het biedt na een lange periode van relatieve onduidelijkheid meer zicht op de koers die het kabinet bij de ontwikkeling van Passend Onderwijs wil gaan varen; het doorbreekt de huidige compartimentering van de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de aangekondigde veranderingen in de bekostigingssystematiek impliceren een ingrijpende reductie van de financiĆ«le prikkels die scholen, ouders en zorgaanbieders binnen het vigerend bekostigingssysteem tot ongewenst strategisch gedrag kunnen verleiden. 

Het wetsvoorstel biedt echter niet alleen voordelen, het bevat ook een aantal knelpunten. De ECPO zal in dit advies, met alle waardering voor de hierboven aangestipte voordelen, vooral aandacht besteden aan deze knelpunten. Dit vanuit de overtuiging dat in dit geval een kritische analyse de meest zinvolle bijdrage levert. Aan het slot van het advies wordt aandacht besteed aan een aantal knelpunten waarmee het kabinet en het onderwijsveld bij de invoering van wet van doen krijgen. Een en ander wordt afgerond met een korte blik op de toekomst: welke bedoelde en onbedoelde effecten zal de wet bewerkstelligen en hoe kan het risico van ongewenste effecten beperkt worden?

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeEvaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs, voorz. E.D.C.M. Lambrechts
organisatieECPO
plaatsDen Haag
instellingECPO
pagina's52 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenpassend onderwijs ; wetsvoorstel ; interimwet ; zorgplicht
themaonderwijs
doelgroep
publicatieadvies_wetsvoorstel_passend_onderwijs.pdf
datum invoer20-05-2011