Aan de slag met loondispensatie: Van deelnemer naar werknemer IV: Evaluatie van de pilot Werken naar Vermogen Loondispensatie; Vierde Voortgangsrapportage

samenvatting

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van de pilots Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrument loondispensatie centraal. Research voor Beleid voert in de jaren 2010 tot en met 2012 de monitoring en evaluatie uit van deze pilot. Dit rapport beschrijft de resultaten van de derde onderzoekscyclus van de pilot Loondispensatie. De resultaten in dit rapport zijn beschreven op basis van: De kwantitatieve informatie uit het cliëntvolgsysteem (CVS) dat alle gemeenten die deelnemen aan de pilot bijhouden; Telefonische interviews met alle 32 deelnemende gemeenten; Vijf casestudies bij deelnemende gemeenten. Deze casestudies bestonden uit documentanalyse en diepte-interviews met gemeente, werkgevers en cliënten die aan het werk zijn of gaan met loondispensatie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeS. Bouma ; C.M. van Ommeren ; A. Vennekens ; S.M. de Visser
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's171 p.
publicatievormRapport
trefwoordenloondispensatie ; evaluatie
themawet- en regelgeving
publicatieaan_de_slag_met_loondispensatie.pdf
datum invoer01-02-2013