Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen

samenvatting

Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in de huidige Wet Werken naar vermogen hebben juist tot doel meer uitstroom te realiseren en jonggehandicapten duurzaam een betaalde baan te laten vinden bij een reguliere werkgever. Het creëren van arbeidsmarkttoeleiding vanuit de school is niet altijd eenvoudig, evenals het vinden van voldoende werkgevers voor stageplaatsen. Het VSO is een belangrijke en preventieve schakel voor de uitstroom van jonggehandicapten naar arbeid. VSO scholen zelf zijn zich gelukkig in toenemende mate bewust van hun schakelpositie. Om scholen hierin te ondersteunen hebben CNV Jongeren en de Stichting Projecten Speciaal onderwijs (voorheen WEC-Raad) gedurende het schooljaar 2010/2011 de handen ineen geslagen en deze toolkit ontwikkeld. In de toolkit bevinden zich concrete handvatten voor scholen om de omslag te maken en het accent te verschuiven van onderwijs naar onderwijs en arbeidsmartktoeleiding. De samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling op drie pilotscholen , gepleegde interventies en verzamelde best-practices hebben geresulteerd in zowel concrete en uitgewerkte producten en stappenplannen als inspiratiedocumenten.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMarieke Mulder ; Freerk Steendam ; Annelies Huisman – van der Leeuw
organisatieCNV Jongeren ; UWV ; Stichting Projecten Speciaal Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingCNV Jongeren
pagina's130 p.
publicatievormToolkit
trefwoordenonderwijs ; arbeidsmarkttoeleiding ; toolkit ; VSO
thematransitie activiteiten in de school
publicatieaan_de_slag_lage_resolutie.pdf
datum invoer18-10-2011