35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006

samenvatting

Wat is de arbeids- markt- en uitkeringspositie van werknemers die sinds de invoering van de WIA minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en hoe heeft deze positie zich ontwikkeld.

Onder "35-minners" worden werknemers verstaan die zijn afgewezen voor de WIA vanwege minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoek blijkt dat het percentage van de 35-minners de afgelopen jaren is gestegen.  Vangnetters zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. De totale 35-min-populatie bevat alle werknemers die zijn afgewezen voor de WIA in de periode januari 2006 tot en met juni 2008. Voor deze groep geldt dat op 31 december 2006 51,3 procent werkte. In juni 2008 was dit 61,7 procent. Van de niet-werkende 35-minners heeft het overgrote deel een WW-uitkering.

typepublicatie
verantwoordelijkeS.T. Slotboom ; C. van Horssen
organisatieRegioplan Beleidsonderzoek
plaatsAmsterdam
instellingRegioplan Beleidsonderzoek
pagina's36 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWIA ; WW ; arbeid ; statistiek ; 35-min
themawerk en handicap

wet- en regelgeving

publicatie35_min_op_weg_naar_werk.pdf
datum invoer03-11-2011